header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

Почеци

Прва основна школа у Пасјану отворена је школске 1890/1891. године. Њен први учитељ био је Трајко Илић, свршени ђак призренске богословске учитељске школе.

Нова школа

Средствима друштвене заједнице и самодоприноса грађана 1983. године подигнута је нова школска зграда. Настава је почела да се одвија школске 1984/1985. године.

У новом руху

Школа је реновирана 2015. године и опремљена новим наставним средствима. Добила је нову фискултурну салу и централно грејање.

ТИМСКИ РАД УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

МОТОР КОЈИ ПОКРЕЋЕ НАШУ ШКОЛУ

Приликом планирања наши наставници уважавају опште и специјалне способности ученика, њихове склоности, различите потребе и интересовања, индивидуална искуства, ниво претходних знања, темпо напредовања.

Тимови наставника се старају да се настава у нашој школи заснива на самосталном раду и учењу ученика и непрекидном праћењу и вредновању њиховог рада.

Оптимизујемо наставни процес и подстичемо осамостаљивање ученика у учењу и раду. На тај начин ученици постају активнији, самосталнији и креативнији – управљају сопственим резултатима.

године постојања
0
запослена радника
0
ученик
0

Прва основна школа у Пасјану отворена је школске 1890/91. године. Њен први учитељ био је Трајко Илић, свршени ђак призренске богословске-учитељске школе. По свему судећи школа је ускоро престала са радом и не налази се у статистици српских школа у Турској коју је објавио  Милан Веселиновић за период од 1893. до 1895. године. Школа је поново отворена 1896. године када је за учитеља дошао Сава Поповић, свештеник из Косовске Каменице. Њега је заменио Илија Поповић из Гњилана до 1907. године. У јеку комитске афере од 1907. до 1909.  године школа је поново имала прекид у раду. Уочи балканских ратова у школи је радио Драгутин Патроногић из Призрена, а њега је заменио свршени ученик богословске-учитељске школе у Призрену Ђорђе Ристић.

Прву школску зграду подигао је Живко Шошић из Пасјана, а земљу за школу дао је Петар Рајчић, такође из Пасјана.

Scroll to Top