ЗАПОСЛЕНИ

УПОЗНАЈТЕ СЕ СА НАШИМ КОЛЕКТИВОМ

ЛАВ НИКОЛАЈЕВИЧ ТОЛСТОЈ

Ако учитељ воли само посао, он је добар учитељ.

Ако учитељ воли ученика као отац или мајка, он је бољи од оног учитеља који је прочитао све књиге али не воли ни посао, ни ђаке.

Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима – он је савршен учитељ.

 1. Стојковић Зоран, наставник српског језика и књижевности
 2. Пауновић Косовка, наставник хемије
 3. Стојановић Мирослав, наставник историје
 4. Васиљевић Брена, наставник историје
 5. Станојевић Данијела, наставник музичке културе
 6. Димитријевић Д. Небојша, наставник информатике и рачунарства
 7. Максимовић Бојан, наставник географије
 8. Трајковић Драгица, наставник руског језика
 9. Максимовић Сребра, наставник математике
 10. Васић Даница, наставник биологије
 11. Симић Радмила, наставник ТИТ
 12. Димитријевић П. Небојша, наставник ТИТ
 13. Симић Горан, наставник физичког и здравственог  васпитања
 14. Стоилковић Милорад, наставник ликовне културе
 15. Ристић Слободан, наставник ликовне културе
 16. Аксић Данијела, наставник енглеског језика
 17. Бујић Зарије, наставник разредне наставе
 18. Ничић Драган, наставник разредне наставе
 19. Матропазовић Ивана, професор разредне наставе
 20. Максимовић Драгана, професор разредне наставе
 21. Савић Гордана, васпитачица
 22. Антић Денић Марија, наставник верске наставе
 23. Савић Јасмина, наставник физике
 24. Макић Бојан, наставник грађанског васпитања
 25. Трајковић Марко, наставник изборних предмета
 1. Керић Горан, директор
 2. Богдановић Стефан, секретар школе
 3. Караџић Срђан, педагог школе
 4. Димитријевић Д. Небојша, шеф рачуноводства
 5. Лазић Славица, библиотекар
 1. Димитријевић Предраг, домар
 2. Ивковић Милан, помоћни радник
 3. Пауновић Славиша, помоћни радник
 4. Стојановић Јовица, помоћни радник
 5. Денић Небојша, помоћни радник
 6. Максимовић Мирослав, помоћни радник
 7. Гужвић Сретен, помоћни радник
 8. Симић Бојан, помоћни радник
 9. Јовановић Дејан, ноћни чувар
 10. Васић Срећко, ноћни чувар
 11. Керић Никола, ноћни чувар
 12. Симић Станиша, ноћни чувар
Scroll to Top